6.6.1 STCW-95 – A-VI/1-4 Personlig Sikkerhet og Omsorg for mennesleliv og miljø.

STCW-95 – A-VI/1-4Personlig Sikkerhet og Omsorg for mennesleliv og miljø.

Kursnummer: 6.6.1 Oppgradering: Sertifiserende kurs
Målgruppe: Sertifikatpliktig personell som skal oppgradere sitt sertifikat i.h.t. STCW-95
Forkunskaper: Maritime Sertifikater
Varighet: 4 timer
Hovedmål: Oppgradering i.h.t. STCW-95 kodens tabell A-VI/1-4.
Innhold: Timene skal primært være motivasjonskapene for fremtidig arbeide med personlig sikkerhet ombord.
-Følge Nødprosedyrer.
-Ta forholdsregler for å hindre forurensing av det ytre miljø.
-Bli forstått i relasjon til plikter ombord på skip.
-Forstå ordre
-Følge trygge arbeidsrutiner
-Bidra til gode menneskelige relasjoner ombord.
Demonstrasjon av kompetanse: Bedømmelse av prestasjoner fra deltakelse på godkjent kurs.