6.5.2 STCW-95 A-VI/4-2 MEDISINSK BEHANDLING

STCW-95 A-VI/4-2MEDISINSK BEHANDLING

Kursnummer: 6.5.2 Grunnleggende Kurs
Målgruppe: Dekksoffiserer, Maskinoffiserer.
Forkunskaper: Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring.
Varighet: 4 dager (40 timer)
Hovedmål: Etter fullført kurs skal deltakerene være kvalifisert til å gi adekvat førstehjelp samt å behandle syke og skadede, herunder delta i å samordne opplegg for medisinsk bistand til skip.
Innhold: – Kroppens oppbygging og funksjoner.
– Førstehjelp
– Behandling av skadd person.
– Enklere kirurgisk behandling
Demonstrasjon av kompetanse: Skriftlig Kunnskapstest