6.5.1 STCW-95 A-VI/4-1 MEDISINSK FØRSTEHJELP

STCW-95 A-VI/4-1MEDISINSK FØRSTEHJELP

Kursnummer: 6.5.1 Medisinsk førstehjelp
Målgruppe: Dekksoffiserer, Maskinoffiserer. Underordnede mannskaper.
Forkunskaper: Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring.
Varighet: 3 dager (24 timer)
Hovedmål: Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg gunnleggende ferdigheter og kunnskaper om førstehjelp og medisinsk behandling.
Innhold: – Hjerte- lunge redning
– Skadebehandling
– Hypotermi
– Brann, bruddskader
Demonstrasjon av kompetanse: Ved bedømmelse av prestasjoner under praktiske øvelser.