6.4.2 STCW-95 AVI/1-2 Grunnleggende brannkurs for skipsfart

STCW-95 AVI/1-2Grunnleggende brannkurs for skipsfart

Kursnummer: 6.4.2 Grunnleggende brannkurs.
Målgruppe: Medlemmer av brannlag og ledende brannpersonell
Forkunskaper: Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring.
Varighet: 3 dager (24 timer)
Hovedmål: Delta i brannslokkingsoperasjoner ombord i skip
Innhold: – Brannteori
– Praktiske øvelser
– Røkdykking
– Taktiske øvelser
Demonstrasjon av kompetanse: Skriftlig Kunnskapstest.
Godkjennelser: Tilfredsstiller OLFs krav som brannlagskurs for skip