6.4.1 STCW-95 A-VI/3 Grunnkurs i Ledelse, Brannslokking

STCW-95 A-VI/3Grunnkurs i Ledelse, Brannslokking

Kursnummer: 6.4.1
Målgruppe: Dekksoffiserer/Maskinoffiserer, Medlemmer av brannlag, offshore
Forkunskaper: Grunnleggende sikkerhetsopplæring.
Varighet: 3 dager (30 timer)
Hovedmål: Etter fullført kurs skal deltakerne:
Være kvalifisert til å lede brannslokkingsoperasjoner om bord på skip, herunder organisere og lære opp brannlag Ha kunnskap om inspeksjon og vedlikehold av anlegg / utstyr for branndeteksjon og brannslokking. Være kvalifisert til å undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse
Innhold: – Brannteori – ledelse
– Praktiske øvelser
– Strategi og taktikk – brann
– Kommunikasjon
Demonstrasjon av kompetanse: Skriftlig Kunnskapstest.