6.3.2 Repetisjon, Grunnleggende førstehjelp 16t – 2 dager

OLF Repetisjon, Førstehjelpskurs

Kursnummer: 6.3.2 Grunnkurs
Målgruppe: Medlemmer av førstehjelpslag, offshore.
Forkunskaper: Grunnleggende førstehjelpskurs
Varighet: 2 dager (16t)
Hovedmål: Etter fullført kurs skal deltakerne være oppdatert på kunnskaper og ferdigheter i forhold til grunnleggende førstehjelpskurs.
Innhold: Etter fullført kurs skal deltakerne ha kunnskap om følgende:
– Hjerte- lungeredning
– Lukkede brudd, forvridninger og muskelskader
– Hjertestans, drukning og kvelning
– Undersøkelse av skadd person/pasient
– Brannsår, skåldsår og virkninger av varme og kulde
Demonstrasjon av kompetanse: Ved bedømmelse av prestasjoner under praktiske øvelser.