6.3.1 Grunnleggende førstehjelp 40t – 4 dager

OLF Grunnleggende Førstehjelpskurs

Kursnummer: 6.3.1 Grunnkurs
Målgruppe: Medlemmer av førstehjelpslag, offshore.
Forkunskaper: Grunnleggende sikkerhets og beredskapsopplæring
Varighet: 4 dager (40t)
Hovedmål: Etter fullført kurs skal deltakerne være kvalifisert til å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom ombord.
Innhold: Etter fullført kurs skal deltakerne ha kunnskap om følgende:
– Hjerte- lungeredning
– Lukkede brudd, forvridninger og muskelskader
– Hjertestans, drukning og kvelning
– Undersøkelse av skadd person/pasient
– Brannsår, skåldsår og virkninger av varme og kulde
Demonstrasjon av kompetanse: Ved bedømmelse av prestasjoner under praktiske øvelser.