6.2.2 OLF, Repetisjon Brannlag Grunnkurs 16t – 2 dager

OLF: Brannlag – repetisjon

Kursnummer: 6.2.2
Målgruppe: Medlemmer av brannlag og ledene brannlagspersonell
Forkunskaper: Brannlag, grunnkurs
Varighet: 2 dager (16 Timer)
Hovedmål: Opprettholde og utvikle de ferdigheter og kunnskaperman skal ha tilegnet seg ved BRANNLAG – GRUNNKURS
Frekvens: Årlig
Innhold: Et representativt utvalg av pensum i brannlagskurset med vekt på søk, redning og innsats.