6.2.1 OLF: Brannlag – Grunnkurs

OLF: Brannlag – Grunnkurs

Kursnummer: 6.2.1
Målgruppe: – Medlemmer av brannlag og ledende brannpersonell
– Sikkerhets- og vernepersonell
– Skadestedsleder
Forkunskaper: Grunnleggende sikkerhets og beredskapsopplæring
Varighet: 40 timer.
Hovedmål: Etter fullført kurs skal deltakerne være kvalifisert til å utføre slokking av branner inne og ute, med særlig vekt på olje- og gassbrann.
Innhold: – Brannteori
– Brannslokking
– Pressluftapparater
– Beredskap
– Førstehjelp
– Personlig verneutstyr
– Gasser og vesker under trykk
– Innsatsøvelser