6.1.3 Verne og miljøopplæring for arbeidstakere på land

VERNE OG MILJØOPPLÆRING FOR ARBEIDSTAKERE PÅ LAND

Kursnummer: 6.1.3
Målgruppe: Verneombud, Medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg, og Ledere.
Varighet:
24 timer selvstudie + 2 dagers samling.
Hovedmål: Gi den enkelte de grunnleggende, ved forskrift pålagte kunnskaper om verne- og miljøarbeid. Økt forståelse for lover, rettigheter og plikter og derved muligheten for den enkelte til selv å kunne kontrollere, påvirke og stimulere sitt eget og et felles miljø for helse og sikkerhet
Innhold: Lover og Forskrifter.
Forebyggende Helse.
Sikkerhet,Plikter og ansvar.
Ergonomi.
Psykososiale forhold.
PVU.
Vernetjenesten.
Demonstrasjon av kompetanse: Bestått skriftlig kunnskapstest.