6.1.2 Verne og miljøopplæring for arbeidstakere i petroleumsvirksomheten

VERNE OG MILJØOPPLÆRING FOR ARBEIDSTAKERE I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN

Kursnummer: 6.1.2
Målgruppe: Verneombud, Medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg, og Ledere Offshore, samt Beslutningstakere på land.
Varighet: 24 timer selvstudie + 2 dagers samling.
Hovedmål: Gi den enkelte de grunnleggende, ved forskrift pålagte kunnskaper om verne og miljøarbeid. Økt forståelse for lover, rettigheter og plikter og derved muligheten for den enkelte til selv å kunne kontrollere, påvirke og stimulere sitt eget og et felles miljø for helse og sikkerhet.
Innhold: Lover og Forskrifter.
Forebyggende Helse.
Sikkerhet,Plikter og Ansvar.
Ergonomi.
Psykososiale forhold.
PVU.
Vernetjenesten
Demonstrasjon av kompetanse: Bestått skriftlig kunnskapstest.