6.1.1 Verne og miljøopplæring for arbeidstakere på skip

VERNE- OG MILJØOPPLÆRING FOR ARBEIDSTAKERE PÅ SKIP

Kursnummer: 6.1.1
Målgruppe: Verneombud, Medlemmer av Verne- og Miljøutvalg, Offiserer og Ledere.
Varighet: 24 timer selvstudie + 2 dagers samling.
Hovedmål: Gi den enkelte de grunnleggende, ved forskrift pålagte kunnskaper om verne- og miljøarbeid. Økt forståelse for lover, rettigheter og plikter, skal sikre den enkelte til selv å kunne kontrollere, påvirke og stimulere sitt eget og et felles miljø for helse og sikkerhet.
Innhold: Lover og Forskrifter.
Forebyggende Helse.
Sikkerhet,Plikter og Ergonomi.
Ansvar.
Psykososiale forhold.
PVU.
Vernetjenesten.
Demonstrasjon av kompetanse: Bestått skriftlig kunnskapstest.