Kurs

NBI tilbyr følgende kurs:

Helse, Sikkerhet, Vern- og Miljø (Verneombudskurs) : 24 timer selvstudie + 2 dagers samling (40t)

6.1.1 – Verne og Miljøkurs for arbeidstakere på Skip.

6.1.2 – Verne og Miljøkurs for arbeidstakere i petroleumsvirksomheten/offshore.

6.1.3 – Verne og Miljøkurs for arbeidstakere på land.

Tidligere kurs:

OLF Fagkurs – Brann

6.2.1 – OLF, Brannlag Grunnkurs 40t – 4 dager

6.2.2 – OLF, Repetisjon Brannlag Grunnkurs 16t – 2 dager

OLF Fagkurs – Førstehjelp

6.3.1 – Grunnleggende førstehjelp 40t – 4 dager

6.3.2 – Repetisjon, Grunnleggende førstehjelp 16t – 2 dager

STCW-95 Fagkurs Brann

6.4.1 – A-VI/3 Grunnkurs Ledelse, brannslokking 30t – 3 dager (Tilsvarende OLF brannlagskurs 40t)

6.4.2 – A-VI/1-2 Grunnleggende brannkurs for skipsfart 24t – 3 dager

STCW-95 Fagkurs Førstehjelp/Medisinsk behandling

6.5.1 – A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp 24t – 3 dager

6.5.2 – Medisinsk behandling 40t – 4 dager

STCW-95 Fagkurs Vern- og miljø

6.6.1 – A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg 4t – ½ dag